[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 474 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2560
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2553

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  135  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    74  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14 7,015
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2,773
  เข้าเรียนสังกัด สช. 3,512
  เข้าเรียนสังกัด อปท. 561
  เข้าเรียนสังกัด กศ. 1
  เข้าเรียนสังกัด ตชด. 1
  อื่นๆ 9
  รอตรวจสอบ 158
สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled)
ลิขสิทธิ์เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2