[x] ปิดหน้าต่างนี้
ict

Admin1.ข้อมูลจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท
2.ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง รายโรง แยกอำเภอ
3.จำนวนสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท และแบบ สิ่งก่อสร้าง
4. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : อาคารเรียน แยกตามแบบอาคาร/โรงเรียน
5. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ แยกตามแบบอาคาร/โรงเรียน
6. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : บ้านพักครู แยกตามแบบอาคาร/โรงเรียน
7. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : บ้านพักภารโรง แยกตามแบบอาคาร/โรงเรียน
8. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : ส้วม แยกตามแบบอาคาร/โรงเรียน
9. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : หอสมุด แยกตามแบบอาคาร/โรงเรียน
10. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : สนามเด็กเล่น แยกตามแบบ/โรงเรียน
11. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : เรือนเพาะชำ แยกตามแบบ/โรงเรียน
12. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : บ่อเลี้ยงปลา แยกตามแบบ/โรงเรียน
13. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : บ่อน้ำตื้น แยกตามแบบ/โรงเรียน
14. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : ถังเก็บน้ำ แยกตามแบบ/โรงเรียน
15. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : สนามกีฬา แยกตามแบบ/โรงเรียน
16. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : รั้ว แยกตามแบบ/โรงเรียน
17. ข้อมูลรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง : ถนน แยกตามแบบ/โรงเรียน
18. ความขาดแคลนอาคารเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา
19. ความขาดแคลนอาคารเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน 121-200 คน
20. ความขาดแคลนอาคารเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คน ขึ้นไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>