[x] ปิดหน้าต่างนี้
ict

Adminข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (10 มิย 2560)
2. ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน แยกอำเภอ (10 มิย 2560)
3. ข้อมูลระยะทางจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (10 มิย 2560)
4. ข้อมูลที่ดินโรงเรียน รายโรง (10 มิย.2560)
5. จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ สพฐ.(10 มิย 2560)
6. จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน แบบที่ 2 ตามเกณฑ์สำนักงบฯ (10 มิย 2560)
7. จำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (10 มิย 2560)
8. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (10 มิย 2560)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>