[x] ปิดหน้าต่างนี้
ict

Admin
й
1
ʶԵѹ
3
ʶԵ͹
80
ʶԵԻչ
1488
ʶԵԷ
22654

แผนภูมิการบริหารสารสนเทศ
GIS สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์

ข้อมูลกลุ่ม/หน่วย


งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต 2
Tel : 074-258706 Fax : 074-258249