ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  49,955,645.00 47,105,470.60 94.29 2,850,174.40 5.71
2. งบลงทุน  45,958,580.00 20,534,217.00 44.68 25,424,363.00 55.32
3. งบบุคลากร  15,844,400.00 14,841,030.28 93.67 1,003,369.72 6.33
4. งบอุดหนุน  104,385,760.00 104,331,099.00 99.95 54,661.00 0.05
5. งบเบิกแทน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. งบอื่นๆ  3,101,937.00 2,790,619.60 89.96 311,317.40 10.04
ทั้งหมด  219,246,322.00 189,602,436.48 86.48 29,643,885.52 13.52  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปีงบประมาณ 2563
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
56 คน
สถิติปีนี้
740 คน
สถิติทั้งหมด
2078 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved